18/4/07

Η Αποθήκη

Στο παζλ αυτό είστε μέσα σε μια αποθήκη που υπάρχουν κιβώτια με αριθμούς. Κάθε αριθμός δηλώνει το ύψος του κιβωτίου, δηλαδή πόσα άδεια τετράγωνα καταλαμβάνει το κιβώτιο όταν πέσει στο πάτωμα. Ξεκινάτε πάνω στο κιβώτιο με το λευκό πλαίσιο. Για να το ρίξετε στο πάτωμα και να προχωρήσετε, κάντε κλικ σε ένα άδειο τετράγωνο δίπλα του. Υπάρχουν 23 δωμάτια. Σκοπός σας στο κάθε δωμάτιο είναι να φτάσετε στην έξοδο Ε. Η ιδέα του παζλ ανήκει στον James W. Stephens. Χειρισμός: Ποντίκι.