15/8/05

Ναρκαλιευτής

Στο Ναρκαλιευτή σκοπός σας είναι να βρείτε τα κενά τετράγωνα και να αποφύγετε αυτά που κρύβουν νάρκες. Οι αριθμοί σας πληροφορούν πόσες νάρκες υπάρχουν κρυμμένες στα οκτώ τετράγωνα που περιβάλλουν το συγκεκριμένο τετράγωνο. Χειρισμός: Ποντίκι, Space για μαρκάρισμα τετραγώνου αν υποψιάζεστε νάρκη.