10/6/04

Μηχανή πλατφόρμας

Εδώ βλέπετε μια ημιτελή κατασκευή (της μηχανής) ενός παιχνιδιού πλατφόρμας. Σκοπός σας είναι απλώς να βρείτε το X. Ο χειρισμός του ήρωα μανιτάρι γίνεται με τα βελάκια του πληκτρολογίου και το πλήκτρο Space για άλμα.